Pakalpojumu saraksts

07.
LIELĀS ZĀLES NOMA (vietu skaits līdz 700) kopā ar garderobi, foajē, 4 aktieru istabām un biļešu kontroles pakalpojumu)
 • Lielās zāles noma koncertiem, izrādēm, sanāksmēm, lekcijām, semināriem, konferencēm, izstādēm, nodarbībām
  EUR 57
  PVN / H
 • Lielās zāles noma koncertiem, izrādēm, sanāksmēm, lekcijām, semināriem, konferencēm, izstādēm, nodarbībām
  EUR 428
  PVN / Dienā
 • Lielās zāles noma korporatīviem, privātiem pasākumiem un atpūtas sarīkojumiem
  EUR 72
  PVN / H
 • Lielās zāles noma korporatīviem, privātiem pasākumiem un atpūtas sarīkojumiem
  EUR 576
  PVN / Dienā
 • Lielās zāles noma nekomerciāliem invalīdu, pensionāru, bērnu, biedrību un nevalstisko organizāciju pasākumiem, kuru organizēšanā piedalās Valmieras Kultūras centrs
  0
  PVN / H
  Attēls: 
Vairāk informācija
 •