Pakalpojumi

LIELĀS ZĀLES NOMA (vietu skaits līdz 700) kopā ar garderobi, foajē, 4 aktieru istabām un biļešu kontroles pakalpojumu)

Lielās zāles noma koncertiem, izrādēm, sanāksmēm, lekcijām, semināriem, konferencēm, izstādēm, nodarbībām EUR 66.12 +
PVN / H
Lielās zāles noma nekomerciāliem invalīdu, pensionāru, bērnu, biedrību un nevalstisko organizāciju pasākumiem, kuru organizēšanā piedalās Valmieras Kultūras centrs
 
0 +
PVN / H

  

 

KAMERZĀLES NOMA (vietu skaits līdz 80) kopā ar garderobi, foajē un biļešu kontroles pakalpojumu

Kamerzāles noma koncertiem, izrādēm, sanāksmēm, lekcijām, semināriem, konferencēm, izstādēm, nodarbībām EUR 20.04 +
PVN / H
 

 

 

BALETZĀLES NOMA (vietu skaits līdz 50 personām)

Baletzāles noma grupu nodarbībām, pasākumiem EUR 8.87 +
PVN / H
 

 

NODARBĪBU TELPAS Nr.208 NOMA (vietu skaits līdz 20 personām) 

Nodarbību telpas Nr.208 noma sanāksmēm, lekcijām, semināriem, nodarbībām EUR 7.63 +
PVN / H
 

 

ESTRĀDES NOMA (vietu skaits līdz 3850 personām)

Estrādes noma koncertiem, izrādēm, sarīkojumiem EUR 57.89 +
PVN / H
 

 

Valmieras Kultūras centra tehniskā aprīkojuma un inventāra noma

Koncertflīģeļa Bechstein noma

(Valmieras Kultūras centra telpās)

EUR 17.96 +
PVN / H
 

Galda noma

(viena galda noma vienai dienai)

EUR 3.84 +
PVN / gab.
 

Skatītāju krēsla noma

(viena krēsla noma vienai dienai)

EUR 1.90+
PVN / gab.
 

Skatuves podestu noma

(skatuves podesta noma vienai dienai)

EUR 7.85 +
PVN / gab.
 

Telts noma

(Telts 3x3 metri noma vienai dienai)

EUR 20.25 +
PVN / gab.

 

Projektora VIVATEX DU6771 noma

(Projektora uzstādīšana un noņemšana pasākuma vajadzībām Valmieras Kultūras centra telpās)

EUR 28.06 +
PVN / gab./pasākumam
 

Projektora NEC P 501X noma

(Projektora uzstādīšana un noņemšana pasākuma vajadzībām Valmieras Kultūras centra telpās)

EUR 20.15 +
PVN / gab./pasākumam
 

Gaismu efekts CAMEO LED PAR

(Gaismu efekta 1 lampas noma Valmieras Kultūras centra telpās)

EUR 11.87 +
PVN / gab./pasākumam
 

Gaismu efekts ELATION PALADIN

(Gaismu efekta 1 lampas noma Valmieras Kultūras centra telpās)

EUR 19.54 +
PVN / gab./pasākumam
 

 

Pasākuma reklāmas izvietošana uz reklāmas laukumiem

Reklāmas izvietošana A1 izmērā (60x80cm)

Reklāmas izvietošana pilsētas autobusa pieturvietās un Valmieras Kultūras centra reklāmas stendā

EUR 5.24 +
PVN / gab./nedēļa
 

Reklāmas izvietošana A2 izmērā (60x42cm) un mazāka 

(Reklāmas izvietošana pilsētas autobusa pieturvietās un Valmieras Kultūras centra reklāmas stendā)

EUR 3.89 +

PVN / gab./nedēļa

Vieta reklāmas izvietošanai reklāmas stendā uz Kultūras centra fasādes 

(Maksā iekļauta vietas maksa par reklāmas izvietošanu uz KC sāna fasādes (3.8x5m))

EUR 86.40
PVN / gab./nedēļa
 

Vides reklāmas stenda noma

(Viena mobila stenda (1,24x2m) noma vienai dienai)

EUR 4.40 +
PVN / DIENĀ