Kontakti

Valmieras Kultūras centra kase
Tālrunis: 64207207
Darba laiks: katru dienu
plkst. 9.00 – 19.00
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras Kultūras centrs
Reģ.Nr. 90000043403
Juridiskā.adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Banka:AS Swedbank  Kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0001402049100

 

Toms Upners
Direktors
Tālrunis: 
64207601
Mob. tel: 
26582825
Evija Dzvinko
Direktora vietniece
Tālrunis: 
64210873
Vija Semjonova
Administratore - sekretāre
Tālrunis: 
64207201
Līga Tarbuna
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālrunis: 
64207202
Mob. tel: 
28382051
Līga Kokorēviča
Kultūras darba organizatore
Tālrunis: 
64207204
Mob. tel: 
26439258
Gita Krūkle
Kultūras darba organizatore
Tālrunis: 
64207206
Jānis Balodis
Pasākumu tehniskais direktors
Mob. tel: 
26127564
Aija Pūle
Saimniecības vadītāja
Tālrunis: 
64207203