KOLEKTĪVI

Vadītāja: Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.:+371 29753885

Bērnu grupu vadītāja: Līga Kokorēviča Mob.tel.: +371 26439258

Koncertmeistare: Ilvija Aizupiete

TAUTAS DEJU ANSAMBĻA "GAUJA" STUDIJA

Vadītāja: Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: +371 29753885

Koncertmeistare: Ilvija Aizupiete

TAUTAS DEJU ANSAMBLIS „GAUJA”

Vadītāja: Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: +371 29753885

Koncertmeistare: Dzintra Auniņa

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "GAUJA"

Vadītāja: Baiba Ķirse
Mob.tel.: +371 26438970

Koncertmeistare: Ina Bankava

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "AGRĀ RŪSA"

Vadītājs: Jānis Psjuks
Mob.tel.: +371 26109328

Koncertmeistare: Maija Mīlberga

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "PASTALNIEKI"

Vadītāja: Iluta Uškāne

Mob.tel. +371 26219735

SENIORU DEJU KOLEKTĪVS "GAUJA FIX"

Valmieras Kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu kora diriģente: Irēna Zelča

Mob.tel.+371 26327042

JAUNIEŠU KORIS "SKAN"

Diriģenti:

Mārtiņš Klišāns Mob.tel. +371 29110626

Līga Ādamsone Mob.tel. +371 29218240

JAUKTAIS KORIS "VALMIERA"

Diriģente: Inga Zirne
Mob.tel.: +371 26427777

Koncertmeistare: Inese Reinfelde

SIEVIEŠU KORIS "JUMARA"

Diriģente: Marika Rolmane
Tālrunis: +371 26424040

Kormeistares:
Solvita Eliņa un Līga Ivāne

VĪRU KORIS "IMANTA"

Diriģente: Solvita Eliņa
Tālrunis: +371 29940588

Kormeistare: Ina Plauka

SENIORU KORIS "SUDRABLĀSE"

Diriģente: Inga Zirne
Mob.tel.: +371 26427777
Kormeistare: Inese Reinfelde

SENIORU VĪRU KORIS "BALTIE BĒRZI"

Vadītāja: Inga Zirne
Mob.tel.: +371 26427777

Koncertmeistare: Līga Iesmiņa

KAMERKORIS "KAĶI"

Vadītājs: Gunārs Geduševs
Mob.tel.: +371 29459834

BIGBENDS "VALMIERAS PUIKAS"

Vadītājs: Gvido Brenčevs

PŪTĒJU ORĶESTRIS "SIGNĀLS"

Vadītāja: Linda Mīļā

Mob.tel.: +371 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

MŪSDIENU DEJU GRUPA "BALTĀ"

Vadītāja: Linda Mīļā

Mob.tel.: +371 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

ŠOVA DEJU GRUPA "AURUM"

Vadītāja: Zane Sniķere

Tālrunis: +371 26672397

ETNO KOKĻU KOPA

Vadītāja: Baiba Mince

Mob.tel.: +371 26767670

TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS STUDIJA "VALMIERA"

Vadītāja: Daina Leite

Mob.tel.: +371 29567395

TAUTAS TĒLOTĀJAS MĀKSLAS STUDIJA

Vadītāja: Agnese Geduševa

Mob.tel.:

SAKSOFONU ANSAMBLIS "VALMIERAS MEITENES"
Scroll to Top
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux