Kolektīvi

Tautas deju ansambļa "Gauja" studija

TDA "Gauja" studijas vadītāja: Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: 29753885

TDA "Gauja" studijas bērnu grupu vadītāja: Līga Kokorēviča
Mob.tel.: 26439258

TDA "Gauja" studijas koncertmeistare Ilvija Aizupiete

Tautas deju ansamblis „Gauja”

TDA „Gauja” vadītāja - Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: 29753885
TDA "Gauja" koncertmeistare: Ilvija Aizupiete

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Gauja"

TDA "Gauja" vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: 29753885

TDA "Gauja" vidējās paaudzes kolektīva koncertmeistare Dzintra Auniņa

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Agrā rūsa"

Vidējās paaudzes deju kopas "Agrā rūsa" vadītāja Baiba Ķirse
Mob.tel.: 26438970

Vidējās paaudzes deju kopas "Agrā rūsa" koncertmeistare Ina Bankava

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pastalnieki"

Vidējās paaudzes deju kopas "Pastalnieki" vadītājs Jānis Psjuks
Mob.tel.: 26109328

Vidējās paaudzes deju kopas "Pastalnieki" koncertmeistare Maija Mīlberga

Senioru deju kolektīvs "Gauja FIX"

Senioru deju kolektīvs "Gauja FIX"
Vadītāja Iluta Uškāne, tel. 26219735

Jauniešu koris "Skan"

Valmieras Kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu kora "Skan" diriģente:
Irēna Zelča (mob.tel.26327042)

Jauktais koris "Valmiera"

Jauktā kora "Valmiera" diriģenti:
Mārtiņš Klišāns (mob.tel. 29110626) un
Līga Ādamsone (mob.tel. 29218240)

Sieviešu koris "Jumara"

Sieviešu kora "Jumara" diriģente Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777

Koncertmeistare Inese Reinfelde

Vīru koris "Imanta"

Vīru kora "Imanta" diriģente Marika Rolmane
Tālrunis: 26424040

Kormeistares:
Solvita Eliņa un Līga Ivāne

Senioru koris "Sudrablāse"

Senioru kora "Sudrablāse" diriģente Solvita Eliņa
Tālrunis: 29940588

Kormeistare: Ina Plauka

Senioru vīru koris "Baltie bērzi"

Senioru vīru kora "Baltie bērzi" diriģente: Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777
Kormeistare: Inese Reinfelde

Kamerkoris "Kaķi"

Kamerkora "Kaķi" vadītāja Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777
Kamerkora "Kaķi" koncertmeistare: Līga Iesmiņa

Bigbends "Valmieras puikas"

Bigbenda "Valmieras puikas" vadītājs Gunārs Geduševs
Mob.tel.: 29459834

Pūtēju orķestris "Signāls"

Pūtēju orķestra "Signāls" vadītājs Mārtiņš Birnis
Mob.tel.: 29473212

Mūsdienu deju grupa "Baltā"

Mūsdienu deju grupas "Baltā" vadītāja Linda Mīļā, mob.tel.: 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

Šova deju grupa "AURUM"

Šova deju grupas vadītāja Linda Mīļā, mob.tel.: 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

Etno kokļu kopa

Etno kokļu kopas vadītāja Zane Sniķere, tel. 26672397

Tautas lietišķās mākslas studija "Valmiera"

Tautas lietišķās mākslas studijas "Valmiera" vadītāja Baiba Mince
Mob.tel.: 26767670

Tautas Tēlotājas mākslas studija

Tautas Tēlotājas mākslas studijas vadītāja Daina Leite
Mob.tel.: 29567395

Popgrupa "Notiņas"

Popgrupa "Notiņas"
(dalībnieku vecums: 3-12 gadi)
Vadītāja Aigita Guoģe-Lapiņa
Mob.tel.: 29156916
E-pasts: atigia@inbox.lv